Szkolenia archiwalne

Poniżej przedstawiamy listę przeprowadzonych szkoleń przez naszą placówkę.

Rok 2019

Maj

Raportowanie schematów podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules) Miejsce: Poznań, CONFERENCE CENTER OGRODOWA 12 Data szkolenia: 2019-05-17

Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom działów finansowych / księgowych, jak również innym osobom podlegającym obowiązkowi raportowania, informacji w zakresie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Kwiecień

"Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli w jednostkach obsługujących inne jednostki sektora finansów publicznych (np. Centra Usług Wspólnych)" Miejsce: Centrum Europrofes, Katowice ul. Stawowa 10 Data szkolenia: 2019-04-09

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami rejestrowania zdarzeń oraz dochodów
i przychodów w księgach rachunkowych oraz nabycie i utrwalenie wiedzy o zasadach gospodarki finansowej – polityki rachunkowości budżetowej i przybliżenie bieżących zasad dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, a także wyjaśnienie najczęstszych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych i budżetowych stwierdzanych podczas kontroli.

Rok 2018

Listopad

Nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z 20 lipca 2018 r. Miejsce: Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-040 Katowice Data szkolenia: 2018-11-08

Na szkoleniu otrzymają Państwo szereg informacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na mocy nowej ustawy z 20 lipca 2018 roku, w tym o terminach, zaświadczeniach, opłatach czy pomocy publicznej.

Styczeń

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych na rok 2018 Miejsce: Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes Data szkolenia: 2018-01-29

Szkolenie wyjaśni nową sytuację prawną JST i beneficjentów dotacji oświatowej powstającą od dnia 1.01.2018 roku. Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie dotacji oświatowych, w tym obliczania ich wysokości, jakie w roku 2018 przynosi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Rok 2017

Kwiecień

NOWELIZACJA KPA Miejsce: ZAWIERCIE Data szkolenia: 2017-04-24

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzi szereg zmian, które będą obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.

DOTACJE OŚWIATOWE Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2017-04-11

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy związanej z dotacjami oświatowymi. Zagadnienie to jest niezwykle istotne ze względu na najnowsze zmiany prawne. Wszelkie kwestie w tej materii wyjaśni wybitny ekspert – teoretyk i praktyk z zakresu prawa oświatowego i finansów publicznych.

Listopad

PRAKTYCZNE PROBLEMY DOTACJI OŚWIATOWYCH W ROKU 2017R. ORAZ NOWE ZASADY USTALANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018R. Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2017-11-21

Szkolenie wyjaśni aktualne problemy związane z dotacją oświatową wypłacaną od 1 stycznia 2017 r., obliczaniem jej wysokości, aktualizacją kwot na ucznia(w tym aktualizacją październikową). Przedmiotem szkolenia będą również liczne problemy związane z wydatkowaniem dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz z windykacją zwrotu dotacji. Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie dotacji oświatowych, w tym obliczania ich wysokości, jakie w roku 2018 przyniesie uchwalenie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Październik

NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Miejsce: IRZĄDZE Data szkolenia: 2017-10-26

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła szereg zmian, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Czerwiec

NOWELIZACJA KPA Miejsce: KŁOBUCK Data szkolenia: 2017-06-02

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzi szereg zmian, które będą obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.

CENTRALIZACJA VAT- BIEŻĄCE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI Miejsce: ZAWIERCIE Data szkolenia: 2017-06-01

Celem szkolenie jest omówienie zasad organizacji i prowadzenia rachunkowości, obowiązujących jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Marzec

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. INWENTARYZACJA. Miejsce: PIETROWICE WIELKIE Data szkolenia: 2017-03-30

Szkolenie jest przeznaczone dla skarbników i głównych księgowych JST i samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Luty

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I INWENTARYZACJA Miejsce: RYBNIK Data szkolenia: 2017-02-27

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jst.

Rok 2016

Maj

Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352) Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2016-05-09

UWAGA NOWA USTAWA !

 

NOWE OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Listopad

ŚMIERĆ PODATNIKA - SKUTKI PODATKOWE Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2016-11-28
Niedawno weszła w życie wielka nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie gmin i urzędów skarbowych. Nasze szkolenie przybliży Państwu zawiłą kwestię śmierci podatnika okraszoną konkretnymi przykładami praktycznymi, z którymi mogą się Państwo spotkać w pracy zawodowej.
Jednolite Pliki Kontrolne, zmiany w ordynacji podatkowej, centralizacja VAT, kasy fiskalne – kompleksowe omówienie zmian dotyczących jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016-2018 Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2016-11-04

W 2016 r. weszło w życie wiele zmian w Ordynacji podatkowej i ustawie o VAT.                   Z kolei od 1 stycznia 2017 r. ostatecznie polskie władze zrealizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE   z września 2015 r., czemu m. in. służy długo oczekiwana „specustawa” dotycząca rozliczania podatku VAT przez samorządy.

Styczeń

Podatek od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2016-01-11

Szkolenie jest przeznaczone dla skarbników i innych osób zajmujących się sprawami z dziedziny cywilnoprawnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności naliczaniem opłat za korzystanie z majątku gminy, przygotowywaniem umów, przetargów dotyczących sprzedaży, wydzierżawiania majątku gminy oraz sprawami związanymi z nabyciem składników majątku.

Marzec

Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz za zajęcie pasa drogowego – zasady pobierania, windykacja i egzekucja”. Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2016-03-10

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Wydziałów i Zarządów Dróg zajmujących się wymiarem i windykacją opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz sprawami związanymi              z organizacją i pobieraniem opłat w strefie płatnego parkowania.

Grudzień

Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2016-12-20

 

 

 

Celem szkolenie jest omówienie zasad organizacji i prowadzenia rachunkowości, obowiązujących jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Szczegółowy zakres tematyczny został wskazany w harmonogramie.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INFORMACJA PUBLICZNA, KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PROCEDURA ABSOLUTORYJNA. Najnowsze zmiany i praktyczne porady Miejsce: Wisła, Hotel STOK**** Data szkolenia: 2016-12-08

Szkolenie dedykowane radnym oraz pracownikom samorządowym i innym funkcjonariuszom publicznym.

Rok 2015

Maj

„Dostęp do informacji publicznej Ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne”. Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2015-05-11

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników samorządu terytorialnego, spółek skarbu państwa, osób działających w ramach partii politycznej oraz pracowników przedsiębiorstw prywatnych współpracujących z sektorem publicznym.

Kwiecień

"Absolutorium komunalne – 2015r. Kontrola wykonania budżetu". Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2015-04-24

Szkolenie adresowane jest w szczególności do radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz pracowników samorządu terytorialnego.

Styczeń

USTRÓJ I GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miejsce: SIEDZIBA URZĘDU Data szkolenia: 2015-01-12

Szkolenie skierowane jest głownie dla członków rad gmin, miast i powiatów.

Czerwiec

„Zmiany przepisów w prawie podatkowym, obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego w 2015 i 2016 r.” Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2015-06-17

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla pracowników zajmujących się realizacją dochodów           z tytułu podatków i opłat w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczaniem podatku VAT w urzędach i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

„Najnowsze zmiany w zakresie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu JST dla jednostek oświatowych osób fizycznych i prawnych”. Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2015-06-01

Szkolenie adresowane jest w szczególności:

do pracowników wydziałów oświaty (edukacji), urzędów gmin i starostw powiatowych; Skarbników oraz audytorów wewnętrznych, organów prowadzących publicze lub niepubliczne - szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów; podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów oraz Radców prawnych.

Marzec

SZKOLENIE W KATOWICACH : Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2014 r. Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2015-03-10

Szkolenie adresowane jest głównie do skarbników i głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, sporządzających sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

SZKOLENIE W CZĘSTOCHOWIE: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2014 r. Miejsce: CZĘSTOCHOWA Data szkolenia: 2015-03-09

Szkolenie adresowane jest głównie do skarbników i głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, sporządzających sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Lipiec

„Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – samorząd jako organ udzielający pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej UE”. Miejsce: Bielsko-Biała Data szkolenia: 2015-07-02

Szkolenie adresowane jest w szczególności:

do pracowników Urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym wydziałów finansowych,

wydziałów podatkowych i wydziałów gospodarujących nieruchomościami; radców prawnych

obsługujących samorządy terytorialne.

Rok 2014

Maj

„Informatyzacja postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego” Miejsce: Zbrosławice Data szkolenia: 2014-05-27

Zapraszamy Państwa na szkolenie  nt. „Informatyzacja postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian   w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”, które prowadzić będzie Pan Krzysztof Kulka- Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego w Katowicach.

„Informatyzacja postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego” Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2014-05-19

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I ORDYNACJI PODATKOWEJ KTÓRA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 11 MAJA 2014 R. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE KTÓRE POPROWADZI PAN KRZYSZTOF KULKA- DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH, POZAETATOWY CZŁONEK SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH.

 

Styczeń

Ustawa o kierujących pojazdami - w praktyce i orzecznictwie administracyjnym Miejsce: Bielsko-Biała Data szkolenia: 2014-01-10

 Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych uczestniczących w czynności podejmowanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie regulacji ustawy o kierujących pojazdami.

 

Czerwiec

STATUTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. ZASADY TWORZENIA. Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2014-06-27

Szkolenie skierowane jest głownie do sekretarzy, radców prawnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników samorządowych.

Marzec

„Dotacje oświatowe po ostatnich nowelizacjach. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, zwrot dotacji oraz dochodzenie wypłaty.” Miejsce: Bielsko-Biała Data szkolenia: 2014-03-31

Szkolenie głównie adresowane jest do pracowników wydziałów oświaty, urzędów gmin i starostw powiatowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, organów prowadzących publiczne lub niepubliczne - szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów, podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych, prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów.

Prawno – finansowe problemy budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego -IV seminarium szkoleniowe Miejsce: Hotel "Gołębiewski" Wisła Data szkolenia: 2014-03-19

W dniach 19-21 marca 2014r. w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle  odbędzie się seminarium szkoleniowe nt.: Prawno-finansowe problemy budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do kierowników, skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

„Zasady techniki legislacyjnej w działalności jednostek samorządu terytorialnego.” Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2014-03-17

Szkolenie głównie adresowane jest do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych, radnych oraz radców prawnych. 

Luty

Prawo pracy w praktyce w roku 2014. Miejsce: Katowice Data szkolenia: 2014-02-14

”Prawo pracy w praktyce w roku 2014, nowy sposób obliczania czasu pracy, zmiany uprawnień rodzicielskich, zmiany w świadectwach pracy – analiza praktycznych problemów z uwzględnieniem najnowszej wykładni urzędowej, możliwe rozwiązania w kontekście zmian regulacji ustawowych".

Wrzesień

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ORAZ PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PRZEPISY, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO. Miejsce: KATOWICE Data szkolenia: 2014-09-15

Niniejsze szkolenie należycie przygotuje Państwa do sporządzenia oświadczeń majątkowych, wskazując na najczęstsze popełniane przez samorządowców błędy. Na szkoleniu zostaną Państwo także zapoznani z przepisami antykorupcyjnymi.

Rok 2013

Listopad

Budżet JST na rok 2014 w praktyce, nowy sposób ustalenia progów zadłużenia – jak budżet ułożyć, co warto wiedzieć, bieżące problemy i możliwe rozwiązania w kontekście zmian ustawy o finansach publicznych Miejsce: Katowice, ul. Stawowa 10 Data szkolenia: 2013-11-26

 

W 2014 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o finansach publicznych, które w sposób odmienny od dotychczasowego regulują kwestie dopuszczalnych progów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Ulega zmianie wiele dotychczasowych zasad planowania budżetowego. Rodzi to wiele problemów natury prawnej i praktycznej.

 

Rok -0001

Listopad

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Miejsce: LUBLINIEC Data szkolenia: -0001-11-30

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzi szereg zmian, które będą obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.

 

Szkolenie należycie przygotuje Pastwa do praktycznego stosowania zmian. Przede wszystkim zostanie Państwu przybliżona procedura administracyjnego postępowania uproszczonego, zasady nakładania kar administracyjnych a także aspekty umowy administracyjnej oraz mediacji, która stanowi novum na gruncie prawa administracyjnego.

Osoba kontaktowa wydziału

Wydział szkoleń

Joanna Korus Koordynator ds. szkoleń tel. 664422405 szkolenia@auditconsulting.pl