Szkolenia

Szanowni Państwo, w dniu 5 października 2018 roku weszła w życie całkowicie nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustanawiająca szereg nowych obowiązków względem jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym proponujemy Państwu wzięcie udziału w szkoleniu z tego zakresu. Na szkoleniu otrzymają Państwo szereg informacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na mocy nowej ustawy z 20 lipca 2018 roku, w tym o terminach, zaświadczeniach, opłatach czy pomocy publicznej.

 

 

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA

Czwartek

8
listopada

2018

Europrofes,

ul. Stawowa 10,

40-040 Katowice

10:00

 

CENA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU: 270 ZŁ/OS (brutto).

 

Program szkolenia

 

1.   Nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa.

2.   Terminy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – analiza. Tzw. „opóźnione” przekształcenie

3.   Zaświadczenie – terminy wydania, wymagania formalne zaświadczenia, wzory

4.   Opłaty z tytułu przekształcenia oraz ich aktualizacja

5.   Bonifikaty – rodzaje oraz wysokość, zasady udzielania

6.   Pomoc publiczna

7.   Stosowanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

8. Wpływ ustawy o przekształceniu na obrót nieruchomościami mieszkaniowymi w pierwszym roku obowiązywania.

 

 

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe oraz certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia.

 

WARUNKI UCZESTNCTWA W SZKOLENIU

        Przesłanie zgłoszenia wg załączonego wzoru - faks : (32) 241 47 19,  pocztą  lub
e-mail:
mariusz.siwon@auditconsulting.pl - nie później niż do dnia 5 listopada 2018 r.

        Za uczestnictwo w szkoleniu wystawione zostaną faktury VAT z siedmiodniowym terminem płatności (od dnia szkolenia), które uczestnicy otrzymają na szkoleniu.

        Należność należy przelać na rachunek: 

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.                                

ul. Zgrzebnioka 58 , Chorzów 41-500

BZ WBK : nr rachunku: 06 1090 1258 0000 0001 1532 7009          

        Rezygnacji można dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

        Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.auditconsulting.pl                                         lub telefonicznie pod numerami: 664 422 405 albo pod adresem e-mail: mariusz.siwon@auditconsulting.pl

 

Kartę zgłoszeń znajdą Państwo w załączonym pliku.

 

 

Nie można zapisać się do tego szkolenia - szkolenie już się odbyło.