Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami rejestrowania zdarzeń oraz dochodów i przychodów w księgach rachunkowych oraz nabycie i utrwalenie wiedzy o zasadach gospodarki finansowej – polityki rachunkowości budżetowej i przybliżenie bieżących zasad dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, a także wyjaśnienie najczęstszych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych i budżetowych stwierdzanych podczas kontroli.

zapisz się na to szkolenie