O firmie

Wieloletnia praktyka i znakomite przygotowanie merytoryczne to fundamenty naszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. to firma, świadcząca kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Nasze usługi świadczymy w trzech obszarach tematycznych. Najlepsi audytorzy usprawnią prace urzędu. Doświadczeni prawnicy i ekonomiści rozwiążą każdy problem. Znakomici wykładowcy przekażą swoje doświadczenie i praktyczne podejście w szkoleniach otwartych oraz zamkniętych na terenie całego kraju.

Informacje rejestrowe
  • AUDIT CONSULTING MUNICIPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • ul. Zgrzebnioka 58, 42-500 Chorzów
  • REGON: 301411233
  • NIP: 696 185 95 31
  • Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000354477
  • Sąd Rejonowy Katowice,
  • Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Wysokość kapitału zakładowego: 35.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Instytucja szkoleniowa: AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 2010-06-18 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00231/2010,a od 2011-10-13 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00332/2011

Audit Consulting Municipal jest ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności zawodowej - CHARTIS EUROPE S.A. oddział w Polsce - Warszawa, ul. Marszałkowska 111. Ubezpieczenie obejmuje usługi audytu, doradztwa ekonomiczno-prawnego oraz szkoleń.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2011-09-26 przyjął wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ACM - Audit Consulting Municipal.

Audit Consulting Municipal spółka z.o.o swoją działalnością obejmuje obszar całego kraju. Siedzibą spółki jest miasto Chorzów, woj. Śląskie. Spółka posiada swoje oddziały:

Chorzów, ul. Zgrzebnioka 58, tel. 32 241 47 19; 664 422 405

Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 28/5, tel. 68 412 42 05 ;664 422 408

Dane kontaktowe

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.

ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów

tel. 664 422 405
tel./fax. (32) 241 47 19