Audyty i kontrola
Audyt kompetencyjny pozwoli na dokonanie obiektywnej, niezależnej oceny, kwalifikacji, cech osobowych i motywacji pracowników.