Szkolenia
Miejsce i data szkolenia: Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice - 2019-04-09 10:00
Osoba prowadząca:  Ewa Koszela
Liczba osób:

Osoba nr 1

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Płeć

Stanowisko

Jednostka zgłaszająca (Dane do Faktury VAT)

Województwo

Rodzaj jednostki

Nazwa jednostki

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

Telefon kontaktowy

Regulamin szkoleń organizowanych przez Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.

§ 1

Organizatorem szkolenia jest:
Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.
ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów
KRS: 0000354477; REGON: 301411233; NIP: 696 185 95 31.

§ 2

  • 1. Płatności za szkolenia dokonuje się na podstawie faktury VAT z siedmiodniowym terminem płatności;
  • 2. Faktura VAT wystawiona jest z datą szkolenia;
  • 3. Fakturę VAT uczestnicy otrzymują na szkoleniu;
  • 4. Numer rachunku bankowego, na który dokonuje się wpłat należności za szkolenia: 02 1090 1258 0000 0001 1400 0606;
  • 5. Zmiany terminu płatności można zgłaszać w uwagach przy zapisie na szkolenie.

§ 3

  • 1. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu, sygnowane przez wykładowcę/ów;
  • 2. Certyfikat wystawiany jest imiennie;
  • 3. Zmian w danych osobowych uczestników szkolenia można dokonywać nie później niż do 3 dni roboczych przed szkoleniem. Późniejsze zmiany lub brak informacji o zmianach skutkują nie wystawieniem certyfikatu;
  • 4. Zapis na szkolenie później niż 3 dni robocze przed szkoleniem skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o certyfikat.

§ 4

Bezpłatnej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, niezależnie od powodów, zapisany uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub nieobecności wcześniej nie zgłaszanej, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów szkolenia.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zgłoszonych uczestników nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Informacje o odwołanych szkoleniach przesyłane są drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przy rejestracji.

Udział w szkoleniu wymaga akceptacji powyższego regulaminu szkoleń